Välkommen till Kroksjöns Trähantverk

Kvalitét och miljöhänsyn

Mitt namn är Johannes Kabell, tillsammans med mina vänner och
kollegor Timothy Ohldin och Max Feldt, utgör vi Kroksjöns Trähantverk.
Passionen för hantverket har fört oss samman, en timmerman, en båtbyggare och en möbelsnickare. I smålands skogar vid Bolmens västra strand lever och verkar vi,
nära skogen och råvaran.

Med vänliga hälsningar
Johannes Kabell